mercredi 27 avril 2011

Colaboratorilor din Republica Moldova !

De aproape o lune de zile n-a apǎrut nimic nou în paginile blogului Cantemir. Motivul ar fi acesta : dorinta noastrǎ nu este de a rǎspunde imperativului « scrieti, numai scrieti », ci de a servi nevoia cît mai practicǎ de dialog si de schimb de informatii între cei interesati de acest domeniu.

Altfel spus, dorinta noastrǎ este sǎ alimentǎm acest blog cu informatii despre actualitǎtile si noutǎtile ce privesc studiul Cantemirestilor si al epocii lor. Specialistii din Republica Moldova au în acest sens un cuvînt important de spus datoritǎ cunostintelor profunde privitoare la princepele învǎtat si la familia sa si, mai ales, a pozitiei lor culturale aparte la intersectia traditiilor cercetǎrii românesti  si rusesti, acestea din urmǎ încǎ prea putin cunoscute în România. Contactele cu cîtiva specialisti din aceastǎ zonǎ (sotii Esanu, Victor Tvircun, Victor Ghilas si altii )sînt desigur încurajatoare.

Folosim ocazia acestei scurte pauze în existenta blogului Cantemir pentru a reînnoi apelul nostru cǎtre istoricii (si numai cǎtre ei) din Republica Moldova de a colabora la acest blog, trimitindu-ne orice informatie privind noile contributii si manifestǎri cantemiriene, inclusiv în istoriografia mai largǎ din spatiul rǎsǎritean, din Ucraina, Rusia etc.

Faptul ca blogul Cantemir inregistreazǎ în decurs de numai cîteva luni de la aparitie peste 2000 de conexiuni e poate un semn promitǎtor al utilitǎtii unui asemenea mod de comunicare în era noastrǎ a internutului.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire